Welcome to our website. If you continue to browse and use this website, you are agreeing to comply with and be bound by the following terms and conditions of use, which together with our privacy policy govern PARIS BAGUETTE VIETNAM CO., LTD.’s relationship with you in relation to this website. If you disagree with any part of these terms and conditions, please do not use our website.

The use of this website is subject to the following terms of use:

The content of the pages of this website is for your general information and use only. It is subject to change without notice. Neither we nor any third parties provide any warranty or guarantee as to the accuracy, timeliness, performance, completeness, or suitability of the information and materials found or offered on this website for any particular purpose. You acknowledge that such information and materials may contain inaccuracies or errors and we expressly exclude liability for any such inaccuracies or errors to the fullest extent permitted by law.

Your use of any information or materials on this website is entirely at your own risk, for which we shall not be liable. It shall be your own responsibility to ensure that any products, services, or information available through this website meet your specific requirements.

This website contains material that is owned by or licensed to us. This material includes, but is not limited to, the design, layout, look, appearance and graphics. Reproduction is prohibited other than in accordance with the copyright notice, which forms part of these terms and conditions.

Unauthorized use of this website may give rise to a claim for damages and/or be a criminal offense.

From time to time, this website may also include links to other websites. These links are provided for your convenience to provide further information. They do not signify that we endorse the website(s). We have no responsibility for the content of the linked website(s).

The use of this website and these terms are governed by the laws of Vietnam. Any claim relating to the use of the website shall be heard by Vietnam Courts.


Chào mừng bạn đến với website của chúng tôi.
Nếu bạn tiếp tục truy cập vào website này nghĩa là bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Khi sử dụng website cần tuân theo các điều khoản sau:

Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kì phần nào trong điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất kì lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Và khi bạn tiếp tục sử dụng trang web, sau khi các thay đổi về điều khoản này được đăng tải, có nghĩa là bạn chấp nhận với những thay đổi đó. Bạn vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhập những thay đổi của chúng tôi.

Việc bạn sử dụng bất kỳ thông tin nào trên trang web này là hoàn toàn do bạn chịu rủi ro, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin có sẵn trên trang web này đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn.

Trang web này chứa nội dung thuộc sở hữu, cấp phép của chúng tôi. Nội dung này bao gồm: thiết kế, bố cục, giao diện, hình thức và đồ họa. Sao chép bị cấm hoàn toàn là một phần quan trọng trong các điều khoản và điều kiện của chúng tôi.

Việc sử dụng trái phép trang web này có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc bị kiện với hành vi phạm tội.

Thỉnh thoảng, trang web sẽ liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm các thông tin. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của trang web được liên kết.

Việc sử dụng trang web này và các điều khoản trên được điều chỉnh theo pháp luật. Bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc sử dụng trang web sẽ tuân theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam.