Be a part of our team

We are looking for talented and passionate candidates. Join our team to activate your full potential.
Paris baguette luôn tìm kiếm những ứng viên tiềm năng có chung niềm đam mê.

Chúng tôi luôn chào đón các bạn gia nhập vào đội ngũ chuyên nghiệp của đại gia đình Paris Baguette.

JOIN US TODAY

Hiring Now