This privacy policy sets out how PARIS BAGUETTE VIETNAM CO., LTD. uses and protects any information that you give PARIS BAGUETTE VIETNAM CO., LTD. when you use this website. PARIS BAGUETTE VIETNAM is committed to ensuring that your privacy is protected. Should we ask you to provide certain information by which you can be identified when using this website, you can be assured that it will only be used in accordance with this privacy statement.

What we collect

We may collect the following information:

– Name

– Contact information including email address

– Other information relevant to customer surveys and/or offers

What we do with the information we gather

We require this information to understand your needs and provide you with a better service, and in particular for the following reasons:

– Internal record keeping.

– We may use the information to improve our products and services.

– We may periodically send promotional emails about new products, special offers or other information which we think you may find interesting using the email address which you have provided.

Security

We are committed to ensuring that your information is secure. In order to prevent unauthorized access or disclosure, we have put in place suitable physical, electronic, and managerial procedures to safeguard and secure the information we collect online.

How we use cookies

– A cookie is a small file that asks permission to be placed on your computer’s hard drive. Once you agree, the file is added and the cookie helps analyze web traffic or lets you know when you visit a particular site.

– Cookies allow web applications to respond to you as an individual. The web application can tailor its operations to your needs, likes, and dislikes by gathering and remembering information about your preferences.

– We use traffic log cookies to identify which pages are being used. This helps us analyze data about web page traffic and improve our website in order to tailor it to customer needs. We only use this information for statistical analysis purposes and then the data is removed from the system.

– Overall, cookies help us provide you with a better website, by enabling us to monitor which pages you find useful and which you do not. A cookie in no way gives us access to your computer or any information about you, other than the data you choose to share with us.

– You can choose to accept or decline cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. This may prevent you from taking full advantage of the website.

Links to other websites

Our website may contain links to other websites of interest. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Controlling your personal information

– We will not sell, distribute or lease your personal information to third parties unless we have your permission or are required by law to do so.

– If you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing purposes, you may change your mind at any time by writing to or emailing us.

– If you believe that any information we are holding on you is incorrect or incomplete, please write to or email us as soon as possible. We will promptly correct any information found to be incorrect.


Chính sách bảo mật này được quy định bởi Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam, chúng tôi sẽ bảo mật tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Paris Baguette Việt Nam khi bạn sử dụng website này.
Paris Baguette Việt Nam cam kết quyền riêng tư của bạn được bảo mật. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin cần thiết khi sử dụng website này, bạn có thể yêu tâm rằng nó hoàn toàn được bảo vệ.

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

– Họ và tên

– Thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ email

– Một số các thông tin khác liên quan đến việc khảo sát khách hàng hoặc ưu đãi

Chúng tôi làm gì với những thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi cần những thông tin trên để hiểu thêm về nhu cầu và cung cấp cho bạn dịch vụ tốt hơn, và đặc biệt vì:

– Lưu trữ hồ sơ nội bộ

– Chúng tôi có thể sử dụng thông tin đề cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của mình

– Chúng tôi có thể gửi cho bạn email quảng cáo về các sản phẩm mới, ưu đãi hoặc các thông tin khác thông qua địa chỉ email mà bạn đã cung cấp.

Bảo mật

Chúng tôi đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo mật. Để ngăn chặn các truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi áp dụng các quy trình quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật các thông tin đã thu thập.

Cookies

– Cookies là một tệp tin gửi đến máy người dùng và được lưu lại thông qua trình duyệt. Khi bạn đồng ý, tập tin sẽ được thêm vào và cookies sẽ được dùng với mục đích lưu trữ phiên bản đăng nhập nhằm phục vụ cho mục đích xác thực với website.

– Việc sử dụng cookies giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lịch sử truy cập website và cải thiện trang web để phù hợp với nhu cầu của người dùng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cho mục đích phân tích thống kê và sau đó dữ liệu sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

– Nhìn chung, cookies giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một website tốt hơn bằng cách cho phép chúng tôi theo dõi trang nào bạn thấy hữu ích và trang nào bạn thấy không. Cookies không cho phép chúng tôi truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào ngoài dữ liệu bạn chia sẻ với chúng tôi.

– Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookies. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookies nhưng bạn có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối nếu bạn muốn. Điều này có thể khiến bạn không tận dụng được hết trang web.

Liên kết đến các website khác

Website của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác mà bạn quan tâm. Tuy nhiên, khi bạn sử dụng các liên kết này để rời khỏi website của chúng tôi, bạn hãy lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với website khác đó. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ về quyền riêng tư với bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp trong khi truy cập các website đó. Bạn nên thận trọng và xem xét về chính sách quyền riêng tư áp dụng cho website liên kết.

Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

– Chúng tôi sẽ không bán, cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trừ khi chúng tôi có sự cho phép của bạn hoặc được pháp luật yêu cầu.

– Nếu trước đây bạn đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị, bạn có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào bằng cách gửi thư hoặc gửi email cho chúng tôi.

– Nếu bạn thấy rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp cho chúng tôi là không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng phản hồi cho chúng càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào khi phát hiện không chính xác.