Vα»›i cΓ‘c gam mΓ u nhαΊΉ nhΓ ng Δ‘αΊΏn sαΊ―c mΓ u tΖ°Ζ‘i sΓ‘ng vΓ  rα»±c rα»‘, cΓ‘c chiαΊΏc bΓ‘nh sαΊ½ giΓΊp bαΊ‘n tαΊ‘o nΓͺn mα»™t bα»―a tiệc sinh nhαΊ­t khΓ΄ng thể quΓͺn πŸŽ‚πŸŽ‰